Pål Thrana Jensen forteller hvordan det er å være elev på Norges beste stud.spes.skole

Nylig ble OPG kåret til Norges beste studiespesialiserende skole i følge en rapport utgitt av Kunnskapsdepartementet. Her forteller Pål om sitt inntrykk av skolen.

Det beste ved skolen er absolutt lærerne. Lærerne følger elevene så tett at lærerne nesten blir mer som «kompiser» enn lærere. Dette høres kanskje rart ut, men det blir en samhandling oss i mellom som fungerer optimalt. Det er utrolig flott å gå på en skole som ligger så sentralt plassert ved Aker Brygge, der vi kan bade i friminuttene, stikke innom og få en kaffe cortado på Kaffebrenneriet og ellers få et kult avbrekk fra undervisningen i for eksempel storefri.

Blant elevene er det høy motivasjon for å lære og for å oppnå gode resultater, noe lærerne bidrar med i svært høy grad. I tillegg til læringstrykket gjør skolen alt for å sørge for et trygt og godt sosialt miljø, blant annet ved at vi reiser på felles studietur til utlandet, har diverse andre utflukter med faglig innhold – og dette bidrar til at elevene knytter bånd og blir gode venner. Vi blir en flott gjeng der alle kjenner alle.

Rektor er den beste rektoren jeg har hatt med veldig god forståelse for elevenes situasjon, og dette mener jeg 100{5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4} selvom det kan virke som smisk.

 

Jonas Schie Olsen forteller om sin tid på OPG

Jonas gikk ut med topp karakterer fra reallinjen, og studerer nå robotikk og kyberteknikk på NTNU

Da jeg gikk ut av ungdomsskolen, var jeg veldig usikker på hva jeg skulle gjøre videre. Det jeg visste sikkert var at jeg ville ha et miljøskifte og at jeg ville ha en skole som tok skole og læring på alvor. Dette fant jeg på OPG. I tillegg fant jeg et utrolig godt klassemiljø og flinke, engasjerte lærere. Både mens jeg gikk der og nå i ettertid har tenkt at jeg ikke kunne funnet en bedre skole.

Det som virkelig fikk meg til å velge OPG var de små, intime klassene på bare rundt 20 elever. For første gang følte jeg at jeg ble ordentlig sett og fikk all den oppfølgingen jeg trengte. Lærerne er selvfølgelig veldig dyktige i fagene de underviser og er kompetente, men det er også tydelig at de er opptatt av at hver enkelt elev har det bra og trives på skolen. Alle er engasjerte, flinke og byr på seg, og tar med seg sin egen personlighet og stil inn i klasserommet som virkelig setter et positivt preg på undervisningen. På OPG er ingenting noe stort problem. Man kan alltid snakke med lærerne om det er noe, døra til rektor er alltid åpen og han er aldri for travel til hjelpe til om det er noe. Enten man trenger ekstra støtte i et fag eller man ønsker ekstra utfordringer, er det bare å spørre. Jeg begynte selv med mattefag på universitetsnivå mens jeg gikk der, og en lærer på skolen brukte av sin egen tid for å gi meg støtte og veiledning underveis.

Det at det er små klasser bidrar også veldig til klassemiljøet. Alle er elevene flinke og interesserte i å lære, samtidig som alle er forskjellige og har forskjellige styrker, svakheter og interesser så alle utfyller hverandre godt og kan bidra positivt på hver sin måte. Det er ingenting galt i å være flink. Det sosiale miljøet er også veldig godt og når det er så små klasser kommer man også veldig nær klassen og alle kan prate med alle. Det er også selvfølgelig et godt miljø på tvers av klassene og gjennom turer til Frankrike og Spania og andre arrangementer blir man kjent med alle.

I dag studerer jeg Kybernetikk og robotikk på NTNU og jeg kan takke OPG og de fantastiske lærerne for et ekstremt godt utgangspunkt inn i studielivet. For etter tre år med effektiv skolegang, godt opplegg, fantastiske lærere og godt og hyggelig elevmiljø føler jeg at jeg sitter igjen med mer enn et pent karakterkort, men derimot en solid og god utdanning.

HIlsen Jonas Olsen

 

Les hva Henning Herring Sørensen synes om OPG

Henning Herring Sørensen forteller om sine opplevelser og sine inntrykk fra skoletiden på OPG. Han gikk ut med strålende resultater fra realfagslinjen

Da jeg takket ja til plass på OPG, framfor den lokale videregående skolen der alle vennene mine skulle begynne, var jeg veldig usikker på om jeg hadde valgt riktig. Jeg valgte jo bort tryggheten med å kjenne en stor del av de jeg skulle gå i klasse med, og kom istedenfor til å begynne i klasse med bare nye mennesker. Den følelsen hadde jeg til det hadde gått omtrent 30 minutter av første skoledag. Etter å hilst på mine nye klassekamerater og lærere, og ikke minst rektor, visste jeg at jeg hadde gjort et godt valg. Det er mange ting som gjør at OPG er en så bra skole som den er.

Lærerne

Lærerne på OPG er naturligvis flink i faget de underviser og har god kompetanse. Men det som gjør dem så til så gode lærere er engasjementet og ønsket om å skape gode relasjoner med elevene. Jeg tror det snakker for seg selv at franskklassen dro på utflukt hjem til fransklærer/rektor, og at jeg og en medelev dro på stranda med gymlærerne.

Intimiteten

Siden OPG er en liten skole, få elever, små og ikke minst faste klasser, har jeg også utrolig sansen for. Det gjør absolutt noe med klassemiljøet, når du har alle timene med unntak av språkfag og gym, med de samme 18-19 elevene. Samtidig blir man også godt kjent med de andre klassene, gjennom diverse arrangementer og utflukter, blant annet utenlandstur til Spania og Frankrike, men også fordi skolen er så kompakt. Sannsynligheten for at du ender opp med en av parallellklassene i naborommet er stor.

Elevene er alltid viktigst. Lærerkontorene og klasserommene ligger side om side, og det blir alltid hørt på og tatt hensyn til innspill og ønsker fra elevene.

Godt miljø. Selv om det kommer mennesker fra nord og øst og vest, og til og med Buskerud, har alle til felles interessen for linja de har valgt, og ikke minst ønsker alle å ha et godt og effektivt læringsmiljø. Det var i hvertfall noe av grunnen til at jeg valgte OPG i utgangspunktet. Kan du tenke deg noe bedre enn å lære så mye når du er på skolen at du slipper å gjøre lekser hjemme?

I dag studerer jeg Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og det er takket være OPG at jeg har klart å gjøre det som skal til for å komme meg hit. Og ikke bare har jeg gjort det som skal til, men det har vært en fornøyelse hele veien.

 

Her kommer en anbefaling fra Thea Johanne WikenTysnes

Thea gikk på Internasjonal Kommunikasjon

Jeg kunne ikke gått på en bedre videregående skole enn OPG. Når jeg tenker tilbake på tiden min der, savner jeg alt ved det. Både det sosiale samværet blant elever og lærere og de dyktige lærene. Ved at det var små klasser fikk man muligheten til å få tettere oppfølgning og få et tett forhold med både elever og lærere. Linjen jeg gikk på, internasjonal kommunikasjon gav meg både et godt grunnlag og inspirasjon for hva jeg studerer nå som er PR og markedskommunikasjon på BI. Først og fremst var OPG veldig gode til å forberede oss til studietiden, med gode arbeidsrutiner, strategier for å oppnå gode resultater og høyt ambisjonsnivå: hele tiden teste sine egne grenser. OPG er rett og slett verdens beste skole!

 

Natalie Knutsen forteller om sitt litt utradisjonelle yrkesvalg etter tre år på OPG

Natalie gikk på realfaglinjen

Tusen takk for 3 fantastiske år på Oslo Private Gymnasium!

Jeg valgte OPG fordi jeg virkelig hadde troen på dette var en skole som ville gi meg det beste utgangspunktet videre. Og fordi jeg (som mange andre) ikke visste hva jeg ville bli valgte jeg realfag. En krevende linje, som ved hjelp av fantastiske lærere og god egeninnsats gjorde det mulig for meg å velge akkurat den videreutdanningen jeg ønsket. Små klasser og motiverte lærere var det som gjorde forskjellen for at jeg skulle klare det. Det ble et godt samhold i klassen og god kontakt mellom lærer og elev.

Opg har noen fantastiske lærere, de er engasjerte og de vil at elevene skal lære! De er motiverte, gir av seg selv for at du skal ha den beste utbytte.

Etter et fantastisk år i sjøforsvaret bestemte jeg meg at jeg vill jobbe på havet. Jeg har derfor valgt å studere Nautikk/Sjøoffiser på Høgskolen Stord/Haugesund.

 

En anbefaling fra Carl Gustav N. Lenngren

Carl Gustav gikk ut med strålende karakterer fra realfagslinjen

OPG er en skole med høyt faglig nivå og lærere som virkelig bryr seg. I tillegg er det et lavt antall studenter i hver klasse og på skolen totalt, noe som muliggjør et godt miljø på tvers av klasser og trinn og gjør OPG svært attraktivt.

Årene på OPG forberedte meg på studier ved universitet ved at lærere og rektor engasjerte meg til å lære og arbeide selvstendig. De viktigste egenskapene jeg satt igjen med og utviklet på OPG er selvdrevenhet og disiplin. Læringsmetodene de benytter mener jeg også er helt essensielle og gjør OPG til en utmerket videregående skole. Jeg kunne ikke gjort et bedre valg av videregående skole.

Akkurat nå går jeg på Harvard University og studerer ulike fag innenfor områdene Economics, Business, Statistics og Applied Mathematics. Den personlig utviklingen jeg hadde på OPG har bidratt til at jeg har lykkes med studier også på høyere nivå og gitt meg et akademisk grunnlag og dannelse for videre studier og arbeidsliv.

Hvis du er i tvil om OPG er noe for deg, ta kontakt!