Realfaglinjen

Fagkombinasjonen fører fram til en eksamen som tilfredsstiller opptakskravene til medisin- og veterinærmedisinstudiet, samt til de fleste teknisk-vitenskapelige utdanningsveiene i Norge. Elevforsøk foregår i små grupper på vårt moderne og velutstyrte laboratorium.

Vår fagkombinasjon gir elevene 3,5 tilleggspoeng for opptak til høyere utdanning i Norge.

Videregående 1

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 4
Matematikk T 5
Engelsk 5
Naturfag 5
Samfunnsfag 3
Geografi 2
Fremmedspråk 4
Kroppsøving 2

Videregående 2

Totalt 32 timer pr. uke

Norsk 4
Matematikk R1 5
Kjemi 1 5
Historie 2
Engelsk 1 5
Fremmedspråk 4
Kroppsøving 2
Biologi 1 5

Videregående 3

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 6
Matematikk R2 5
Kjemi 2 5
Fysikk 1 5
Religion 3
Historie 4
Kroppsøving 2