Lærere

Undervisningspersonale OPG 2019 -2020

Navn Stilling og fag Klassestyrer E-post
Sven Erik Rise Rektor
Historie og religion
sven.erik.rise@opg.no
Frode Stokke Assisterende rektor
Norsk
frode.stokke@opg.no
Åse Kjelsbøl Huse Administrasjonsleder
Geografi
akh@opg.vgs.no
Eva M. Cedergren Administrasjon eva@opg.vgs.no
Knut Eric Elstad Adjunkt
Norsk, geografi, sosiologi og sosialantropologi
2C knut.eric.elstad@opg.vgs.no
Caroline Grimsgaard Lektor
Samfunnsøkonomi, matematikk
caroline.grimsgaard@opg.vgs.no
Ingebjørg Hansen Lektor
Engelsk
ingebjorg.hansen@opg.vgs.no
Sara Irgens Lektor
Historie og religion
sara.irgens@opg.vgs.no
Hans Christian Bang Lektor
Biologi, naturfag, geografi, matematikk
1A hans.christian.bang@opg.vgs.no
Marte Buan Lektor
Spansk, religion, samfunnsfag
marte.buan@opg.vgs.no
Julie Mjønerud Lektor
Kroppsøving
julie.mjonerud@opg.vgs.no
Helene Høimyr Lektor
Kroppsøving, naturfag
helene.hoimyr@opg.vgs.no
Paul Llewellyn Lektor
Engelsk, historie, næringslivsøkonomi
3B paul.llewellyn@opg.vgs.no
Kristian Nauste Lektor
Kjemi, naturfag og matematikk
1C kristian.nauste@opg.vgs.no
Robert Mardoff Nielsen Lektor
Fysikk og matematikk
1B robert.nielsen@opg.vgs.no
Camilla Skarestad Lektor
Norsk og fransk
2B camilla.skarestad@opg.vgs.no
Eivind Skjervum Lektor
Matematikk og mediekunnskap
eivind.skjervum@opg.vgs.no
Lars Egil Heidem Lektor
Kjemi
3A lars.egil.heidem@opg.vgs.no
Kristin Tónay Lektor
Engelsk og spansk
2A kristin.tonay@opg.vgs.no
Annette Vonberg Lektor
Tysk
annette.vonberg@opg.vgs.no
Adrian de Vries Adjunkt
Norsk
3B adrian.de.vries@opg.vgs.no
Tonje Haugli Lektor Engelsk, politikk og menneskerettigheter 3C tonje.haugli@opg.vgs.no
Ingrid Strand Amundsen Adjunkt Norsk ingrid.strand.amundsen@opg.vgs.no