Lærere

Ansatte ved Oslo Private Gymnasium 2022 - 2023

Navn Stilling og fag Klassestyrer E-post
Sven Erik Rise Rektor
Religion, politikk og menneskerettigheter
sven.erik.rise@opg.vgs.no
Frode Stokke Assisterende rektor
Norsk
frode.stokke@opg.no
Eva Michelet Cedergren Administrasjonssekretær eva@opg.vgs.no
Kristin Tónay Lektor
Engelsk, spansk
2B kristin.tonay @opg.vgs.no
Arild Ingar Pedersen Lektor
Samfunnsøkonomi, økonomi og ledelse
arild.pedersen@opg.vgs.no
Camilla Skarestad Lektor
Norsk, fransk
3A camilla.skarestad@opg.vgs.no
Lars Egil Heidem Lektor
Naturfag, kroppsøving
lars.egil.heidem@opg.vgs.no
Eivind Skjervum Lektor
Matematikk, medie- og informasjonskunnskap
2A eivind.skjervum@opg.vgs.no
Anne Kristine Lindblad Lektor
Norsk, medie- og informasjonskunnskap, politikk og menneskerettigheter
2C anne.toje@opg.vgs.no
Adrian de Vries Adjunkt
Norsk, sosiologi og sosialantropologi og historie
3C adrian.de.vries@opg.vgs.no
Rune Bjaarstad Lektor
Matematikk og kjemi
1A rune.bjaarstad@opg.vgs.no
Cecilie Benediktsson Lektor
Naturfag, kjemi og matematikk
1B cecilie.benediktsson@opg.vgs.no
Mari Stensrud Lektor
Norsk og geografi
1C mari.stensrud@opg.vgs.no
Hans Christian Bang Lektor
Biologi, naturfag, geografi
hans.christian.bang@opg.vgs.no
Marte Buan Lektor
Spansk, religion, samfunnsfag
marte.buan@opg.vgs.no
Fabio Esteves Lektor
Kroppsøving
fabio.esteves@opg.vgs.no
Paul Llewellyn Lektor
Engelsk, historie, næringslivsøkonomi, samfunnsøkonomi, medie-og ingormasjonskunnskap
paul.llewellyn@opg.vgs.no
Tonje Haugli Lektor
Engelsk
tonje.haugli@opg.vgs.no
Dagfinn Mjærum Lektor
Matematikk og fysikk
3B dagfinn.mjerum@opg.vgs.no
Annette Vonberg Lektor
Tysk
annette.vonberg@opg.vgs.no
Sara Irgens Lektor
Historie, samfunnsfag
sara.irgens@opg.vgs.no
Nazanin Köhler Administrasjonskonsulent nazanin.kohler@opg.vgs.no
Paul Matthew Hendy Lektor Engelsk matthew.hendy@opg.vgs.no