Lærere

Undervisningspersonale OPG 2018 -19

Navn Stilling og fag Klassestyrer E-post
Lillian Wellén Daglig leder
Tysk
wellen@opg.vgs.no
Sven Erik Rise Rektor
Fransk og historie
sven.erik.rise@opg.no
Frode Stokke Assisterende rektor
Norsk
frode.stokke@opg.no
Hans Christian Bang Lektor
Biologi, naturfag, matematikk og geografi
hans.christian.bang@opg.vgs.no
Eva M. Cedergren Administrasjon eva@opg.vgs.no
Knut Eric Elstad Lektor
Norsk, geografi, samfunnsfag og sosiologi og sosialantropologi
3C knut.eric.elstad@opg.vgs.no
Caroline Grimsgaard Lektor
Samfunnsøkonomi, matematikk
caroline.grimsgaard@opg.vgs.no
Ingebjørg Hansen Lektor
Engelsk
ingebjorg.hansen@opg.vgs.no
Sara Irgens Lektor
Historie og religion
sara.irgens@opg.vgs.no
Kristine Kvisli Lektor, Vikar til 30.09.18
Spansk, religion, samfunnsfag
kristine.kvisli@opg.vgs.no
Marte Buan Lektor, fom 01.10.18
Spansk, religion, samfunnsfag
marte.buan@opg.vgs.no
Fredrik S. Kristiansen Lektor
Kroppsøving
fredrik.kristiansen@opg.vgs.no
Anne Nistad Lektor
Kroppsøving
anne.nistad@opg.vgs.no
Paul Llewellyn Lektor
Engelsk, historie, næringslivsøkonomi
2B paul.llewellyn@opg.vgs.no
Kristian Nauste Lektor
Kjemi, naturfag og matematikk
1C kristian.nauste@opg.vgs.no
Robert Mardoff Nielsen Lektor
Fysikk og matematikk
robert.nielsen@opg.vgs.no
Pamela Johansen Lektor
Engelsk, politikk og menneskerettigheter og samfunnsfag
2C pamela.johansen@opg.vgs.no
Camilla Skarestad Lektor
Norsk og fransk
1B camilla.skarestad@opg.vgs.no
Eivind Skjervum Lektor
Matematikk og mediekunnskap
3A eivind.skjervum@opg.vgs.no
Lars Egil Heidem Lektor
Kjemi og naturfag
2A lars.egil.heidem@opg.vgs.no
Kristin Tónay Lektor
Engelsk og spansk
1A kristin.tonay@opg.vgs.no
Annette Vonberg Lektor
Tysk
annette.vonberg@opg.vgs.no
Adrian de Vries Lektor
Norsk
3B adrian.de.vries@opg.vgs.no