Lærere

Ansatte ved Oslo Private Gymnasium 2024 – 2025

Navn Stilling og fag Klassestyrer E-post
Sven Erik Rise Rektor
Religion, politikk og menneskerettigheter
sven.erik.rise@opg.vgs.no
Frode Stokke Assisterende rektor
Norsk
frode.stokke@opg.no
Fabiola Søreng Lektor
Engelsk
fabiola.soreng@opg.vgs.no
Arild Ingar Pedersen Lektor
Økonomistyring
arild.pedersen@opg.vgs.no
Camilla Skarestad Lektor
Norsk, fransk
camilla.skarestad@opg.vgs.no
Lars Egil Heidem Lektor
Naturfag, kroppsøving og geografi
lars.egil.heidem@opg.vgs.no
Eivind Skjervum Lektor
Matematikk, medie- og informasjonskunnskap
eivind.skjervum@opg.vgs.no
Anne Kristine Lindblad Lektor
Norsk, medie- og informasjonskunnskap, politikk og menneskerettigheter
anne.kristine.lindblad@opg.vgs.no
Adrian de Vries Adjunkt / Administrasjonsmedarbeider
Norsk, medie og informasjonskunnskap
adrian.de.vries@opg.vgs.no
Maryam Balazadeh Lektor
Engelsk og spansk
maryam.balazadeh@opg.vgs.no
Cecilie Benediktsson Lektor
Naturfag, kjemi og matematikk
cecilie.benediktsson@opg.vgs.no
Mari Stensrud Lektor
Norsk
mari.stensrud@opg.vgs.no
Hans Christian Bang Lektor
Biologi, naturfag, geografi
hans.christian.bang@opg.vgs.no
Marte Buan Lektor
Spansk, religion, samfunnsfag
marte.buan@opg.vgs.no
Fabio Esteves Lektor
Kroppsøving
fabio.esteves@opg.vgs.no
Paul Llewellyn Lektor
Engelsk, samfunnsfag, næringslivsøkonomi
paul.llewellyn@opg.vgs.no
Tonje Haugli Lektor
Engelsk og sosiologi og sosialantropologi
tonje.haugli@opg.vgs.no
Dagfinn Mjærum Lektor
Matematikk og fysikk
dagfinn.mjerum@opg.vgs.no
Annette Vonberg Lektor
Tysk
annette.vonberg@opg.vgs.no
Sara Irgens Lektor
Historie, samfunnsfag
sara.irgens@opg.vgs.no
Nazanin Köhler Administrasjonskonsulent nazanin.kohler@opg.vgs.no
Caroline Grimsgaard Lektor
Matematikk, Samfunnsøkonomi, Geografi
caroline.grimsgaard@opg.vgs.no
Ingebjørg Hansen Lektor
Engelsk
ingebjorg.hansen@opg.vgs.no