Økonomilinjen

Kunnskap i næringslivsøkonomi og samfunnsøkonomi er viktig og verdifullt, nesten uansett hvilket yrke du velger. OPGs økonomilinje danner også et meget godt grunnlag for videre studier innenfor dette fagområdet.

På økonomilinjen får elevene ett tilleggspoeng for opptak til høyere utdanning i Norge.

Videregående 1

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 4
Matematikk T 5
Engelsk 5
Naturfag 5
Samfunnsfag 3
Geografi 2
Fremmedspråk 4
Kroppsøving 2

Videregående 2

Totalt 32 timer pr. uke

Norsk 4
Matematikk S1 5
Økonomistyring 5
Samfunnsøkonomi 1 5
Engelsk 1 5
Historie 2
Fremmedspråk 4
Kroppsøving 2

Videregående 3

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 6
Matematikk S2 5
Økonomi og ledelse 5
Samfunnsøkonomi 2 5
Religion 3
Historie 4
Kroppsøving 2