Om OPG

Om OPG

Vi tilbyr:

  • Høyt faglig nivå
  • Tett oppfølging
  • Små klasser, godt miljø
  • Enkelt valg av studieretning
  • Effektiv skoledag
  • Dyktige og engasjerte lærere
  • Lærevillige og positive elever
  • Sentralt i Oslo

Vi vil gi deg gode arbeidsvaner og kreve mye av deg. Resultatene våre elever oppnår ligger høyt og de aller fleste kommer rett inn på ønsket studiested etter fullførte tre år. Vi har nær 100% gjennomføring på ordinær studietid.

Vår styrke er et godt miljø med høyt faglig nivå og tette oppfølging av våre elever. Har du middels til gode karakterer er du velkommen til oss.

OPG, Oslo Private Gymnasium, er en videregående skole med målrettet studiespesialiserende undervisning som legger til rette for gode resultater.

OPG ligger svært godt an på elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, både når det gjelder trivsel, motivasjon og læringsnivå. I følge statistikken utarbeidet av Utdanningsdirektoratet ligger OPGs elever jevnt over høyt når det gjelder både standpunkt – og eksamenskarakterer.

Vi har svært høy gjennomføringsprosent.

Oslo Private Gymnasium ble stiftet i 1989.