Internasjonal kommunikasjon

Kunnskapsløftet 06

IK-linjen tilbyr spennende fag som politikk, media og internasjonalisering. Linjen legger et godt og bredt grunnlag for videre studier.

Fokus på språk, journalistikk og samfunn.

 

Videregående 1

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 4
Matematikk P 5
Engelsk 5
Naturfag 5
Samfunnsfag 3
Geografi 2
Fremmedspråk 4
Kroppsøving 2

Videregående 2

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 4
Matematikk 2P 3
Internasjonal engelsk 5
Historie 2
Sosiologi og sosialantropologi 5
Kroppsøving 2
Fremmedspråk 4
Medie- og informasjonskunnskap 1 5

Videregående 3

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 6
Kroppsøving 2
Samfunnsfaglig engelsk 5
Politikk og menneskerettigheter 5
Historie 4
Religion 3
Medie- og informasjonskunnskap 2 5