Studietilbud

OPG har tre linjevalg

  1. Realfag
  2. Økonomi
  3. Internasjonal kommunikasjon

Alle linjene har obligatorisk fremmedspråk 2, som bygger på det fremmedspråket som eleven har hatt i grunnskkolen.

Skolen har et høyt faglig nivå og et godt undervisningsmiljø med fokus på arbeidsvaner, faglig- og personlig utvikling og gode resultater. Skolen har meget dyktige og motiverte lærere og legger til rette for et godt læringsmiljø, med tett oppfølging av hver enkelt elev.

Skolens elever skal være motiverte, resultatorienterte og bidra til å opprettholde skolens faglige nivå. De skal ha en god oppførsel og positive holdninger.

OPG har gratis leksehjelp fire ganger i uken i realfagene. Ved behov arrangeres også lekshjelp i fremmedspråkene.  Skolebøker er gratis.

OPG skal gi elevene kunnskap på et høyt faglig nivå, i et trygt og vennlig miljø.