«Jeg vil særlig trekke fram fagkombinasjonen på IK-linjen som danner grunnlag for en bred samfunnsforståelse, dette kommer godt med til videre studier. «

Etter å ha lest at OPG toppet listene på en rekke skoleundersøkelser var jeg overbevist om hvilken skole jeg ville gå på. Her ble jeg møtt med engasjerte lærere som virkelig la til rette for at enhver elev ble sett og hørt.

De små klassene bidro til trygge og gode klassemiljøer hvor tett oppfølging var sentralt for at lærerne kunne tilpasse undervisningen etter hvert enkelt elevs behov. Små klasser gir også gode muligheter for å knytte tette bånd med medelevene sine. Man får også gleden av å skape gode minner på de innholdsrike turene og begivenhetene som foregår utenfor klasserommene.

På OPG får man også muligheter for å anvende det man lærer gjennom muntlige diskusjoner og praktiske oppgaver. Jeg vil særlig trekke fram fagkombinasjonen på IK-linjen som danner grunnlag for en bred samfunnsforståelse, dette kommer godt med til videre studier.

Selv har jeg fått mye uttelling for kunnskapen jeg fikk gjennom de tre årene på OPG, nå som jeg studerer statsvitenskap på NTNU. Ved siden av studiene jobber jeg med kommunikasjon for linjeforeningen til statsvitenskap og i Youth Atlantic Treaty Association, samtidig som jeg er styremedlem i Europeiske Studenter i Trondheim.

Hilsen

Fabian R. Johansen

Øvrige elevuttalelser