«Jeg husker OPG som en unik videregående skole»

Jeg heter Pål Thrana Jensen. Jeg vokste opp i et lite tettsted ved navn Nærsnes, og bor nå i Bergen. Her i Bergen tar jeg lektorprogrammet ved UiB, der nordisk er faget jeg spesialiserer meg i. Ved siden av studiene jobber jeg frivillig i en studentforening som arrangerer konserter på studenthuset, spiller trommer i et band og skal snart starte å jobbe deltid som fritidskontakt.

Etter VGS hadde jeg, som følge av oppfordringen fra diverse lærere på OPG, lyst til å dra på backpacking. Jeg startet å jobbe fulltid i barnehage for å spare opp penger og etter et halvt års tid hadde jeg nok. Jeg backpacket rundt i Sør-Amerika i et halvt år, og lærte mye mer enn bare spansk grammatikk. Da jeg ble invitert til å bo i leiligheten til en med minimale engelskferdigheter, kom spanskundervisningen fra OPG godt med.

Jeg husker OPG som en unik videregående skole. I ettertid sitter jeg igjen med positive læringsopplevelser, og variert undervisning etter enkeltelevs behov. Lærerne der har en veldig god tilnærming til enkeltelever. De er flinke til å gripe fatt i elevenes interesser og integrere disse i undervisningen. I tillegg varierer de mellom undervisningsformer. Jeg husker gode klasseromsdiskusjoner, gruppeprosjekter, utflukter til både politiske frokostmøter og oppsettinger på nasjonalteateret. Skolen er også flinke til å arrangere klasseturer. Klassen min var både i Brussel og Céret.

Det var ikke før OPG at jeg fikk et produktivt forhold til undervisning, og jeg tar ofte meg selv i å tenke at jeg gjerne skulle tatt en pils med enkelte av lærerne. Og en må iallfall ikke glemme rektor. FOR EN MANN!  Har ikke hørt en eneste elev fra OPG si et vondt ord om han noensinne!

Kom deg på inn på OPG. Det er fruktbart for alle typer elever!

Hilsen Pål
(avgangselev klasse 3C i 2017)

Øvrige elevuttalelser