OPG åpner tirsdag 12. mai!

Vi gleder oss over å ønske våre elever tilbake til skolen, og den 12. mai åpner vi dørene.

Dessverre kan vi ikke ta i mot alle elevene på en gang, så vi vil dele klassene i to grupper slik at halvparten møter til undervisning på tirsdag mens de resterende følger undervisningen på Teams. På onsdag bytter gruppene plass. Mer informasjon om dette og heldagsprøver, vil bli sendt til elever og foreldre per mail i løpet av fredag 8. mai.

En koselig liten lekse til tirsdag finner du her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Hilsen Svennie

 

Koronavirus – midlertidig endring i fraværsreglene

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 04.03.20 meldes det at elever som har fravær av helsegrunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket gjelder ut skoleåret 2019/2020.

I følge pressemeldingen har Helsedirektoratet bedt om at elever som har fravær av helsemessige grunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet sitt.

Den midlertidige forskriftsendringen innebærer at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole.

Endringene varer til 1. august 2020, hvis det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurderinger som gjør at den bør forlenges eller forkortes.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet