Bli med på leksehjelp!

OPG ønsker å minne alle våre elever om at vi har tilbud om leksehjelp i matematikk en gang i uken (torsdager fra 14:45 – 16:15) med dyktig matematikklærer som behersker samtlige nivåer og som hjelper med store og små matteproblemer.

Vi har også leksehjelp i kjemi 1 og kjemi 2 en gang i uken, i forbindelse med kjemiundervisningen på begge trinn på slutten av dagen. På grunn av koronasituasjonen dette skoleåret vet vi at en del elever sliter med enkelte fag, og vi kommer derfor til å tilby crashkurs i enkeltfag gjennom skoleåret der vi ser at dette er nødvendig for å tette hull eller gi ekstra øving på temaer der elevene er usikre.

Bildet er av Lasse, en av våre svært kompetente og engasjerte kjemilærere.

Nyhetsarkiv