Fortsatt mulig å søke studieplass på Oslo Private Gymnasium

Vår ordinære søknadsfrist var 1.april, men vi har nytt opptak med ny søknadsfrist 1.august. Elever som ikke fikk tilbud i denne runden kan, dersom de ønsker det, stå på venteliste og få tilbud dersom det blir ledige plasser. Elever som ønsker plass på Vg2 eller Vg3 er hjertelig velkomne som søkere. Vi har noen få plasser å tilby.

Dette er Oslo Private Gymnasium:
•  Høyt faglig nivå
•  Tett oppfølging
•  Dyktige og engasjerte lærere
•  Små klasser, godt miljø
•  Lærevillige og positive elever
•  Effektiv skoledag fra 08.55 til 14.35
•  Sentral plassering i Vika Atrium ved Aker Brygge

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på telefon 22 83 73 02 eller info@opg.vgs.no

Nyhetsarkiv