Velkommen tilbake til OPG for et nytt og spennende semester

Da er vi i gang igjen etter en god juleferie. Myndighetene har bestemt at videregående skoler skal være på rødt nivå en periode framover, og det innbærer at vi er delt i kohorter, med delvis hjemmeundervisning. Vi på OPG kan være fornøyd med at vi før jul fikk gjennomført flere flotte ekskursjoner som oppfylte mange læreplanmål, og som gjorde undervisningen levende og motiverende.

Flere av våre klasser hadde undervisning på Holocaustsenteret, var på Munchmuseeet, på Deichmann og ikke minst fikk Vg3 med seg en omvisning av selveste Vebjørn Sand på Roseslottet. 2A var på overnattingstur i Nordmarka og fikk dekket læreplanmål i biologi og kroppsøving. Økonomiklassene var på flere bedriftsbesøk der de fikk opplæring i bedriftskultur og investering.

Vi regner med at vi skal få til flere faglig interessante besøk i dette semesteret også, men vi må selvfølgelig se an Covid-19situasjonen.

Nyhetsarkiv