Velkommen til foreldremøte for Vg2 og Vg3

Vi inviterer med dette alle foreldre/foresatte til foreldremøte.  For Vg2 blir det torsdag den 10 oktober, klokken 18.00. Vi møtes først i konferansesenteret i Thonbygningen. Her vil lærere og foreldre bli presentert og det vil bli gitt en del viktig informasjon om blant annet heldagsprøver, eksamen og ikke minst om studieturen til Armenia og opplegget rundt denne.

Deretter bli det klassemøter i de respektive klasserommene, og til slutt tid til samtaler med de faglærerne man ønsker å snakke med.

Vg3s foreldremøte er torsdag den 17.oktober på skolen, i klasserommet rett ved kontoret. Vi kjører samme prosedyre her som i Vg2, bortsett fra informasjon om studietur. 3Cs, som skal til Brussel, vil få informasjon om denne studieturen på klassemøtet som vi tar rett etter fellesinformasjonen. Ellers vil det også her bli anledning til å snakke med faglærerne.

 

 

Nyhetsarkiv