Informasjom om søkeprosessen og informasjonsvideo

Elever som ønsker å søke skoleplass på OPG kan gjøre dette ved å sende den elektroniske søknaden som ligger her på hjemmesiden. Søknadsfristen er 1. april. Du vil, dersom du kvalifiserer, bli innkalt til en samtale. Da vil du kunne stille spørsål om alt du lurer på, fortelle om dine forventninger, få vite hva vi forventer av deg og så videre. En uke ut i april vil vi ha regnet ut snittet til alle søkerne og kan derfor tilby skoleplasser til dem som kvalifiserer.

Dersom man ikke får tilbud i april, kan man velge å stå på venteliste. Denne fungerer slik at dersom en elev trekker seg fra plassen, vil vi etter karaktersnitt ta kontakt med nestemann på listen. Nytt hovedopptak er i begynnelsen av august. Vi vet av erfaring at noen elever trekker seg i løpet av sommeren, så da åpner det seg muligheter for den som står på venteliste. Elever som ønsker et eventuelt tilbud i august må sende inn vitnemålet fra grunnskolen, da dette vil bli lagt til grunn for ny utregning av karaktersnittet.

Nyhetsarkiv