Valg på OPG

Nå er det valgår igjen, og det betyr at ungdomspartiene kommer på valgtorg til OPG. Da blir det liv og røre i atriet, og elevene gir seg i kast med spørsmål, diskusjoner, innsamling av valgkampmateriell og så videre. Som vanlig viste elevene et sterkt engasjment, og flere av deltakerne fra forskjellige partier ble stilt til veggs. For eksempel måtte AUF svare på hva de synes om privatskoler, Senterungdommen ble konfrontert med dyrevelferd og pelsdyrfarmer, og Venstre forsvarte sitt standpunkt om legalisering av hasj.

Samfunnsfagtimene på skolen har også vært preget av at det er valgår, og temaer som parlamentarisme, demokrati, ytringsfrihet og frie valg. Vi arrangerte skolevalg den 2.09. Valgdeltagelsen var på 86,8%, noe som må sies å være tilfredsstillende. Resultatet på OPG ble: Høyre - 46,4%, Venstre - 20,5%, MDG - 11,3%, Fremskrittspartiet - 8,6%, Arbeiderpartiet - 6%. SV, Pensjonistpartiet, Liberalistene, Helsepartiet, Senterpartiet og Piratpartiet havner i kategorien andre med mellom 1 og 4 stemmer hver.

Nyhetsarkiv