Strålende eksamensresultater på Oslo Private Gymnasium

Da har dommen falt. Vi har fått resultatet av sensureringen på årets skriftlige eksamener. Og - det er mulige grunn til at vi er svært fornøyde på elevens vegne. De har virkelig levert. Resultatene var svært gode. Oslo Private Gy6mnasium har høyt snitt også på standpunktkarakterene. Derfor blir det viktig for oss å få tilbakemeldinger slik at vi kvalitetssikrer vurderingene som eleven får av faglærer. Et høyt snitt på standpunkt må vises ved at elevene også oppnår høyt snitt på eksamen der andre lærere fra andre skoler er sensorer.

Årets resultater var som følger:

Fransk II: 4,7, Tysk II: 4,6, Matematikk IT: 4,1 Matematikk 2P: 4,5, Norsk hovedmål: 4,2, Norsk sidemål: 3,8, Kjemi 2: 4,2, Matematikk R1: 4,8, Politikk og menneskerettigheter: 4,3, Samfunnsøkonomi II: 4,3.

OPG gratulerer elevene med de gode reusltatene!

Nyhetsarkiv