Stor suksess med Henrik Ibsens skuespill Vildanden

Våre Vg3 elever var så heldige å bli invitert til et introduksjonskurs av Henrik Ibsens store verk Vildanden. Det er Teatermuseet som har satt i gang et prosjekt der noen skoleklasser i Oslo får tilbud om å lære om Ibsen og hans tid på en spennende og mer konkret måte, så dette var noe OPG grep fatt i. Elevene hadde en super dag som motiverte dem til å ønske å se teaterstykket Vildanden på ordentlig, så det blir neste steg i opplæringen av norsk litteratur.

Konseptet var slik at elevene ble hensatt til 1885, det året da Vildanden ble publisert. De stilte opp, ble satt i en skoleklasse med en streng og litt kald lærerinne.  Elevene fikk deretter leseprøver fra 4.akt, og fikk prøve seg litt. etterpå var det et moderne gameshow der elevene skulle prøve å finne typiske trekk ved karakterene i Vildanden. Opplegget var så finurlig at ikke alt for mye av handlingen ble røpet. Alt i alt en ny og spennende måte for å lære om norsk litteratur og spesielt om vår største dramatiker.

Nyhetsarkiv