Stor gjensynsglede ved Oslo Private Gymnasium

Tirsdag 12.5 kunne vi endelig puste litt ut etter koronatiden, og møte elever og lærere på skolen. Riktignok må vi i følge smittevernsregler dele inn klassene i kohorter, og dermed blir det skole versus hjemmeundervsning annenhver dag for elevene. Allikevel merker vi oss at engasjementet for skolefagene og gleden ved endelig å kunne være sammen igjen, er stort.

I løpet av denne første uken har vi forsøkt å gi alle elevene fullgod undervisning. I tilegg passer vi på at smittevernsreglene vi har på OPG blir fulgt opp. Her har vi mye såpe, papir, antibac og nøye tildelt plass til alle, sånn at vi holder den nødvendige avstanden så godt det lar seg gjøre.

I neste uke begynner heldagsprøvene som vi må ta igjen ettersom det ble så som så med heldagsprøver til påske. For å få plass til alle på de forskjellige trinn, skal noen klasser på ekskursjon. Engasjerte lærere i kroppsøving, geografi og biologi sørger for gode alternative undervisningsopplegg på disse dagene.

Mange har vært brkymret for om vi får til vår tradisjonelle avslutning for VG3 med vitnemålsutdeling, taler og litt sosialt samvær. Jeg kan berolige alle med at vi får det til, om enn med litt redusert publikum. Vi har nemlig fått leie en kinisal på Felix på Aker Brygge. Dessverre kan denne huse kun 80 personer. Det betyr at avslutningen kun blir for eloever og lærere. Foresatte er det dessverre ikke plass til. Men vi skal se på mulighetene for live-streaming, sånn at foresatte kan følge med hjemmefra.

Nyhetsarkiv