Snublesteiner

Tyskelevene i Vg 2 og alle elevene i 2A tok del i et spennende og interessant prosjekt der de fikk være med å se på hvordan snublesteiner ble lagt på forskjellige steder i Oslo.SnublesteinerStolpersteine») er et prosjekt initiert og fulgt opp av| av den tyske kunstneren Günther Demnigi. Snublesteiner er minnesmerker over individuelle ofre for naziztenes Holocaust. En representant fra jødisk museum var til stede og kunne fortelle mer om dette til våre elever.

Minnesmerkene plasseres i bakken for eksempel i fortau like ved den boligen hvor ofrene bodde. De har inskripsjonen «Her bodde» med,navn og fødselsdag, dato og sted for deportasjon og dødsfall. Steinene legges ned i bakken som brostein med overflaten i flukt med bakken.Det er skoler, slektninger og ulike organisasjoner som bistår med å samle informasjon. Finansieringen skjer ved hjelp av frivillige donasjoner. Demnig har per i dag montert flere enn 90.000 i flere europeiske land.

 

Nyhetsarkiv