Roberts ukentlige lekseverksted

Jeg minner alle våre elever om hva som skjer på torsdager rett etter skoletid fra klokken 14:45 til klokken 16:15. Da har vi nemlig lekseverksted i matematikk. Vår svært kompetente realfaglærer Robert Mardoff Nielsen sitter da klar på klasserommet til 2B der han tar imot et hvert spørsmål om forklaring, hjelp og lignende sånn at elevene får øvd seg mer på matematikk. Ofte sitter elever og regner i grupper og lærer av hverandre også. Robert kan svare på alt, og hjelper gjerne til. Han gir også tilbud i fysikk og naturfag. Velkommen til lekseverksted.

Nyhetsarkiv