Risikovurdering og tiltak: Koronaviruset

 

Her kommer en viktig korona-oppdatering om hvordan vi som skole forholder oss til risikovurdering og tiltak for å unngå/begrense smitte blant våre ansatte og elever.

Jeg henviser her til publikasjon angående «hvem som bør holde seg hjemme», fra Helsedirektoratet, sist oppdatert 10.03.2020: Skolen ber derfor om at alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus holder seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. Dette er uavhengig om de har symptomer eller ikke.

Vi har også tatt en beslutning om at elever som bor sammen med familiemedlemmer eller andre som er satt i karantene ikke skal møte til undervisning i løpet av de fjorten dagene karantenen vedvarer. Vi henstiller til foreldre og elever om å være åpne om situasjonen, melde fra til OPG, og gjerne ta kontakt med oss dersom noe er uklart.

Elever som holdes hjemme

Friske elever som nå bes om å gå i karantene eller holdes hjemme på grunn av andre familiemedlemmer, vil få et alternativt undervisningsopplegg de dagene de er hjemme. Hver enkelt faglærer er ansvarlig for mailkontakt med eleven.

Per i dag har skolen ingen påviste tilfeller av koronasmitte. Denne informasjonen oppdateres fortløpende.

Nyttige lenker:

www.fhi.no

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

Listen over områder med vedvarende koronasmitte ligger her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

MVH,

Sven Erik Rise

Rektor

Oslo Private Gymnasium 

Munkedamsveien 45

0250 OSLO

Dir.tlf: 22 83 73 02 Mob: 93 09 99 70

Nyhetsarkiv