Politikk og menneskerettighter-elevene møter Gretha Thunberg

Tirsdag 28.2 grep faglærer Anne Kristine Linbladh muligheten for elevene til å erverve ny kunnskap ved å drive litt oppsøkende virksomhet. Med utgangspunkt i læreplanmål om urfolks rettigheter, klima og menneskerettigheter gikk klassen ned til Olje-og energidepartementets lokaler for å se hva som foregår - og om mulig få kontakt med noen av dem som demonstrerer. Og det ble full klaff. Elevene fikk snakke med flere aktivister og ikke minst med Gretha Thunberg!

Nyhetsarkiv