OPG lanserer intensivkurs i fremmedspråk

OPG har allerede et fast tilbud om leksehjelp i matematikk, naturfag og fysikk hver torsdag fra 14.45 - 16.15. Dette er et såkalt drop-in opplegg der alle elever som har behov kan komme og få konkret hjelp og veiledning i fagene. Tilbudet blir brukt flittig, og da spesielt i forbindelse med prøver og tentamener, men det er også mange som kommer for å jobbe med lekser eller i kollokvier med andre under kyndig hjelp av vår profesjonelle realist Robert Mardoff Nielsen.

I tillegg har vi ekstratimer i kjemi, nivå1 og kjemi, nivå 2 i forlengelsen av skoledagene når faget ligger på slutten av dagen. Ved behov kan elever få ekstra hjelp i faget på mandager (kjemi 2) og på onsdager (kjemi 1).

Vårt rykende ferske tilbud er for elever som ønsker å forbedre seg i fremmedspråkene fransk, tysk eller spansk. Dette semesteret setter vi i gang intensivkurs i grammatikk for dem som trenger å fylle hull fra tidligere, eller trenger en skikkelig oppfriskning av grammatikkunnskapene. Disse kursene vil foregå rett etter skoletid. Dag avtales med den enkelte språklærer som skal holde kursene. Tidspunktet vil være etter skoletid en gang i uken fra 14.45 - 16.00. Starttidspunkt for disse kursene kommer i løpet av januar og man må påregne til sammen 10 timer. For påmeldte elever vil det være obligatorisk frammøte. Kursholdere er: Åse Kjelsbøl Huse, fransk, Antonieta Kosbach, spansk og Annette Vonberg, tysk.

Nyhetsarkiv