Hva skjer på OPG de neste ukene?

Vi er godt i gang med undervisning og elevrådet er etablert. Elevene planlegger både bli-kjent-fest og juleball.

Vi har allerede gjennomført en vellykket idrettsdag, teaterbesøk for VG3 og snublesteinprosjekt for 2A og tyskelevene på VG2. Det blir skoletur for 3A og 3B i november og tentamen for allke klassene i desember.
Vi har tilnærmet fulle klasser på alle trinn og linjer, men av og til skjer det utskiftninger så man kan gjerne ta kontakt per telefon for å forhøre seg om eventuelt ledig plass.