Hva skjer på OPG de neste ukene?

Vi har nettopp gjennomført samtaler med Vg1-foreldrene, og vi må si at vi på OPG er svært fornøyde med tilbakemeldingene fra dere. De aller fleste møtte opp og snakket med mange lærere. Dere som var forhindret fra å komme er hjertelig velkomne til å ta kontakt, enten på mail eller telefon.

Vi nærmer oss juleferie, og da vet alle at vi skal ha heldagsprøver den siste uken før ferien starter. Heldagsprøver holdes i de skriftlige fagene på alle trinn, og i noen fag blir det også arrangert fagdager med lærer til stede der eleven kan få hjelp og der viktig stoff gjennomgås.

Den 17.desember er det juleball i regi av elevrådet, og de siste dagene før ferien tar til skal vi ha vasking av skolen, VG3 skal ha folkedans i kroppsøvingstimene, VG2 skal forberede studieturen til Armenia og spennende ting skjer også på VG1. Til slutt blir det en tur i kirken. Dette er tradisjon på OPG. Vi håper at noen elever kan stille med litt underholdning.