Hva skjer på OPG de neste ukene?

Skolen er på rødt nivå
Fra uke 16 er vi tilbake på rødt nivå, og det betyr i praksis at klassene er inndelt i to kohorter. Kohort 2 møter mandag 19. april.

Tentamen
De neste ukene er det tentamen for Vg3. For å frigjøre rom, vil noen av de andre trinnene ha Teams undervisning for hele klassen – altså begge kohortene.
Mandag 26. april: Vg2 har hjemmeundervisning.
Fredag 30. april: Vg1 har hjemmeundervisning
Mandag 3. mai: Vg2 har hjemmeundervisning
Fredag 7. mai: Vg1 har hjemmeundervisning
Mandag 10. mai: 2C har hjemmeundervisning
Onsdag 12. mai: 2A og 2B har hjemmeundervisning

Inntak nye elever
Tilbudsbrev er nå sendt til 66 nye elever for skoleåret 2021/22. Disse har en svarfrist innen slutten av april, og fortsatt ledige plasser går da til elever som er på ventelisten.

Oppdaterte smittevernregler for Oslo Private Gymnasium 
1. Vi er på utvidet rødt nivå. Vi fortsetter derfor med inndeling i kohorter. Elever skal møte på skolen annen hver dag, men det kan bli mer hjemmeundervisning for enkelte klasser enn det vi er vant til fra før nedstengningen.
2. Hver elev skal ha fast plass i klasserommet. Plassene spres så godt det lar seg gjøre.
3. Friminuttene skal tas til ulike tider. Læreren styrer avvikling av friminutt i hver enkelt kohort. Man skal i hovedsak holde seg til egen kohort også i friminuttene. Kontakt med elever fra andre kohorter skal skje med god avstand.
4. Pulter skal vaskes med jevne mellomrom, spesielt når man har fremmedspråk.
5. Dersom man har vært i en risikosituasjon eller har noe som minner om symptomer på smitte, må man øyeblikkelig ta kontakt med skolens ledelse.
6. Bruk munnbind på vei til og fra skolen.
7. Bruk gjerne munnbind på skolen dersom du ønsker.

Foreldre og elever som har spørsmål eller bekymringer er selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 22 83 73 02 eller sende en mail til info@opg.vgs.no