Hva skjer på OPG de neste ukene?

Det er fullt trøkk på skolen vår – og alle klassene er fulle av motiverte, ivrige og flotte elever. Leksehjelp i relafagene er i full gang og våre nye elever på VG1 ser ut til å ha blitt godt kjent med både elever og lærere. Førstkommende tirsdag blir det idrettsdag på Bygdøy der vi løper den etter hvert så kjente OPG-mila og tilb yr en rekke aktiviteter etter at vi har kommet i mål. Det blir sykkeltur i Nordmarka med overnatting for alle på VG 1 om et par uker.

Som vanlig blir det skolevalg med dertil hørende partidebatt og valgtorg på skolen. Flere elever har vært i Spikersuppa for å få tak i valgkampmateriell fra de forskjellige partiene.