Hva skjer på OPG de neste ukene?

Da er skoleåret i ferd med å avsluttes. Det hersker ingen tvil om at det har vært tøffe tak for både OPGs administrasjon, våre lærere og ikke minst våre elever. Her har det flommet over av beskjeder og kontrabeskjeder avhengig av smittevernets og myndighetenes bestemmelser for å sikre oss beste mulig mot smittespredning. Vi har opplevd halve klasser i kohorter, ukesvis med nedstenging og med dertil hørende hjemmeundervisning, fulle klasser i korte perioder, avlyste studieturer til både Brussel, Svalbard og Armenia og svært begrensede muligheter for  sosiale evenementer slik som idrettsdager, kino og teaterbesøk og så videre.

Vi er svært stolte av at våre elever har vært etterettelige med tanke på smitte eller potensiell smitte. Vi har derfor kunnet være raske med å sette potensielt smittede elever og lærere i karantene og har dermed unngått større smitteutbrudd ved skolen vår. Meg bekjent er det ingen som har blitt direkte smittet mens de har vært på skolen.

Med tanke på OPGs pedagogiske og faglige plattform der vi satser på god og motiverende  lærerstyrt undervisning med tett oppfølging av elevene, har ikke dette året vært optimalt. Teamsundervisning eller delvis Teamsundervisning fungerer ikke like godt som undervisning i klasserommet med samtlige til stede. Vi gleder oss stort til høsten når vi er tilbake på grønt nivå, forhåpentligvis gjennom hele skoleåret. Da vil OPGs konsept igjen kunne gjennomføres i fullt monn.

De siste dagene før ferien er preget av tentamener, en del ekstra vurderingssituasjoner, vask av skolen, en mini-aktivitetsdag for 1A og 1B og til slutt utdeling av karakterkort på torsdag den 17.juni før elevene går ut i en lang sommerferie. Vi ønsker samtlige elever og foreldre/foresatte en riktig god sommer – og velkommen tilbake til skolen i august.