Første skoleuke på OPG

Da har vi vært på skolen i litt over en uke, og her er det god stemning for tiden. Vi har fulle klasser med svært engasjerte og ikkke minst hyggelige elever. Vi har hatt oppstartsdager for førsteklassene som har resultert i at vi har blitt kjent med hverandre og vennskap på tvers av klasser utvikles. Elevrådet er i ferd med å etableres, og vi har idrettsdag trisdag den 30.august med mange spennende aktiviteter, inkludert OPG-mila og rolig meditasjon med rektor.

Denne uken har vi også hatt besøk av to ungdommer fra Nagorno-Karabakh (Artsakh) som har vært inne i 3.klassene våre og forelest om hvordan det er å leve i et konfliktområde der krig truer dem konstant. Lika Zakaryan er journalist og satt i en bunker i 44 dager under den aserbajdjanske invasjonen av Nagorno Karabakh. Der skrev hun ned alt hun opplevde, mennesker hun møtte, redselen og tapet. Hennes mann var soldat og sloss mot  invasjonsstyrkene. En levende og svært god skildring av hvordan det er å være menneske midt i en krig.

Førsteklassene skal også på bli-kjent tur i Nordmarka om to uker. Det blir sykkeltur, telting, grilling, underholdning og ikke minst læreplanmål. Elevene får et integrert opplegg i fagene geografi, naturfag og kroppsøving i tillegg til mye sosialt.

Nyhetsarkiv