Forandring på datoer for foreldremøter

Viktig melding til foreldre: På grunn av ymse omstendigheter har vi måttet gjøre en omkalfatring av foreldremøtene. Foreldre i VG3 møter torsdag den 11.oktober. Foreldre i Vg2 møter tirsdag den 16.oktober og foreldre i VG1 møter torsdag den 18. oktober. Det er blitt sendt ut, eller vil bli sendt ut, korrekt innbydelse på e-mail. Samtlige møter starter klokken 18.00 på Vika Atriums konferansesenter.

Nyhetsarkiv