Fantastiske eksamensresultater på OPG

OPGs VG 3 elever var oppe til avsluttende muntlig eksamen i gåt (6.juni). Vi er alle svært godt fornøyd med elevens innsats! 62 elever var oppe i historie, norsk, kjemi, fysikk, samfunnsøkonomi, medie-og informasjonskunnskap eller engelsk 2. Det er ingen tvil om at våre elever leverte på høyt nivå. Det ble et svært høyt snitt med 27 elever som fikk karakteren 6. I tillegg var det ingen som leverte til stryk. Rektor takker både vår flotte lærerstab og hver enkelt elev for hardt arbeid og godt fokus mot eksamen.

Nyhetsarkiv