EU-debattanter på besøk i 3C

I faget politikk og menneskerettigheter er EU, EØS og Norges foehold til EU-medlemsskap viktige læreplanmål. 3C har til nå gjennomgått flere aspekter ved EU, og som faglærer i faget må jeg si at det har vært stort læringstrykk og at elevene har tatt jobben med å sette seg inn i EU-systemet seriøst. Tiden var derfor inne til å hente inn litt ekstern eksepertise. Hva kunne passe bedre enn å kontakte Ungdom mot EU og Europeisk ungdom. Dermed stilte Frankie Rød fra Ungdom mot EU og  Knut André Sande fra Europeisk ungdom til spørsmålsrunder og debatt.

Det hele begynte med en kort presentasjon av organisasjonenens syn på EU. Deretter ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. Og hvilket engasjement! Elevene hadde mange gode og vel gjennomtenkte spørsmål, og sånt blir det diskusjon av. Vi glemte hele friminuttet og kjørte to skoletimer i ett. Her var vi innom Eurosonen, Brexit, Schengen, lobbyvirksomhet, EØS, selvråderett, suverentitet, klimapolitikk, flyktningeproblematikk, koronavaksine og  EUs fredsprosjekt for å nevne noen av temaene som ble diskutert.

Det siste klassen gjorde var å lage en liten intern folkeavstemning. JA eller Nei til EU. 5 elever stemte mot norsk medlemsskap i EU. 12 elever stemte for.

Nyhetsarkiv