Endringer i avtalen som elev og foresatte har inngått med OPG

Avtalen som elever/foresatte inngår med OPG ved skolestart har blitt forandret. Punktet om at manglende elevinnbetaling fører til at man mister retten til vitnemål er fjernet. Likeså er punkt 1 i avtalen forandret til:

Manglende innbetaling av skolepenger:

Skolepenger betales som fastsatt av skolen. Skolepengene betales pr giro eller nettbank og betales innen forfallsdatoen som fremgår av fakturaen. Ved vesentlig mislighold av avtalen kan eleven nektes adgang til skolens undervisning inntil betaling finner sted, jf. § 8 og § 19. En helhetsvurdering vil legges til grunn for å vurdere om avtalen er vesentlig misligholdt.  Varighet på misligholdet, beløpets størrelse og om betalinger har vært misligholdt tidligere vil være aktuelle vurderingskriterier. Avtalen i sin helhet ligger her:

Avtale elev OPG

Nyhetsarkiv