Klagefrister for standpunkt

Klagefristen for standpunktkarakter er 10 dager fra skolen offentliggjør karakterene den 9. juni. Siste frist er altså 20.juni.

Gratis bøker (kunnskapsløftet)

Stortinget har vedtatt at alle skolebøker for elever på videregående skole skal være gratis. Dette innebærer at Oslo Private Gymnasium kjøper inn de lærebøkene som elevene skal bruke. Elevene får låne disse lærebøkene av skolen.