Behov for vikarer på OPG fra august 2019

Fra og med august 2019 vil OPG ha behov for vikarer i kortere eller lengre perioder. Kompetanse vi har behov for vil være: Media og kommunikasjon 10 timer per uke i ca. 3 måneder (august-november),  matematikk 1T og R2, til sammen 10 timer per uke (august-november). I tillegg trenger OPG kroppsøvingslærer i 36% stilling for hele skoleåret. Timene holdes på Bygdøyhus og er fordelt på to dager i uken: Mandag og tirsdag. OPG kan tilby et godt miljø, motiverte og faglig sterke elever, gode arbeidsforhold og lønn på like linje med offentlige skoler. Våre klasser har aldri flere enn 22 elever. For den som ønsker å søke: Ta kontakt med rektor Sven Erik Rise på telefon 93099970 eller 22 837302. Send gjerne mail til info@opg.vgs.no

Nyhetsarkiv