2B – økonomiklassen på Blindern

16. september var klasse 2B på ekskursjon til det Samfunnsvitenskapelige fakultet på Blindern med vikar i samfunnsøkonomi Daniel Naper. Elevene ble møtt av mastergradsstudent og kursholder Emil som ga elevene en innføring i pengepolitikk, som klassen skal jobbe med de kommende ukene. Emil snakket også om livet rundt studiene på UiO, og elevene fikk svar på alle spørsmål de hadde om både samfunnsøkonomi og hvordan det er å være student. Elevene synes at utflukten var både lærerik og morsom, og flere kunne tenke seg å begynne på UiO når de er ferdige her på OPG.

Nyhetsarkiv