Viktig informasjon til alle på Oslo Private Gymnasium

Vi er nå godt i gang med hjemmeundervisning. Tilbakemeldingene fra elevene tyder på at de er fornøyde, og at systemet fungerer. Læreren gir uttrykk for at elevene jevnt over følger godt opp, stiller opp på nettundervisning og gjør oppgaver som de får presentert på FRONTER.

Per i dag vet vi ikke hvor lenge skolene i Norge kommer til å forbli stengt. Beskjeden fra myndighetene var jo at skoler og barnehager skulle lukkes til fredag 27.3, men det er vel ingen som er i særlig tvil om at kravet om stengte skoler kommer til å gjelde lenger enn dette.

OPG har som vanlig i disse tider planlagt tentamen for våre elever. Vi kommer til å følge tentamensplanen i samtlige fag med  to unntak. Det gjelder fremmedspråk Vg1 og matematikk på alle trinn. Fremmedspråk Vg1 vil bli vurdert i vanlige fremmedspråkstimer. Matematikk er såpass spesielt med tanke på muligheter for fusk. Det vil bli sørget for gode og adekvate vurderingssituasjoner for disse fagene før standpunkt skal settes. Standpunkt settes for øvrig ikke før i juni, så vi har fortsatt god tid til å arrangere prøver og andre vurderinger før dette.

Det er klart at det ikke er uproblematisk med hjemmetentamen i skriftlige fag. Men det lar seg gjøre dersom elevene er samarbeidsvillige og forstår konsekvensene av plagiat eller fusk. I en del fag er det jo nå innført åpent internett på eksamen. Det betyr ikke at elevene kan levere inn arbeid som ikke er 100% deres eget. For eksempel er kommunikasjon med andre forbudt. Plagiat, som jo er et voksende problem, vil få alvorlige konsekvenser dersom det oppdages. Oppgaver som helt eller delvis er plagiert, vil kun få en vurdering på de delene som ikke er plagiert. Man må da påregne lav måloppnåelse i og med at mange mål ikke blir nådd.  Vi ber om hjelp fra foreldre/foresatte slik at elevene faktisk jobber selvstendig og for egen maskin med oppgavene. Kun på denne måten vil vi kunne vurdere arbeidet de leverer inn.

Det er kommet signaler fra myndighetene om at det blir tatt en bestemmelse neste uke om hvorvidt det blir eksamen eller ikke for videregående skoler. Vi kan for eksempel også lande på at det kun blir muntlig eksamen, og at skriftlig avlyses. Vi avventer beskjed. Dersom eksamen avlyses, vil elevene allikevel få vitnemål basert på standpunkt.

Selv om lærere og administrasjon har hjemmekontor for tiden, har vi fullt ansvar for elevenes skolegang og deres ve og vel. Dersom elever eller foreldre  skulle ha behov for en samtale med en av lærerne vil jeg anbefale at dere sender en mail og ber om dette. Da kan dere avtale en samtale. Vår helsesøster Line Mysen Moe kan kun besvare mail i og med at hun er i beredskapstjenesten mot koronasmitte. Hun kan kontaktes på  hfu@bfr.oslo.kommune.no eller elever kan også ta kontakt med Helsestasjon for gutter som er hfg@bfr.oslo.kommune.no

Dere kan også kontakte en av oss i administrasjonen for en prat (Svennie, Frode eller Åse). For spørsmål om karakterutskrift og vitnemål kontakter dere Eva. Kontaktinformasjon i denne perioden er: Rektor Sven Erik Rise: 93099970, ass. rektor Frode Stokke: 90752088, Åse Kjelsbøl Huse: 92993880 og Eva Michelet Cedergren: 92993549.

I krisesituasjoner kan elever ringe  ett av nødnumrene: https://www.116111.no/, barnevern mm. Ung Arena har åpne telefonlinjer, selv om mange psykologkontorer har stengt. http://www.ungarenaoslo.no/

- Hvis elevene har spørsmål om rettighetene sine nå, er Elev- og lærlingombudet tilgjengelig på 918 04 304 og post@elevombud.no
Oppdatert info finner både elevene og dere på https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Med vennlig hilsen administrasjonen på OPG

Nyhetsarkiv