Vinnerne av Abelkonkurransen 2016

Abel-Winners-700x525-3

Da har OPG gjennomført årets nasjonale matematikkonkurranse. Mange elever var med og gjorde en veldig god innsats med et relativt vanskelig oppgavesett. Årets vinnere ble: Tamtaram –

3. plass: Embla Størdal, Filip Strømstad, Benjamin Rønnestad

2. plass: Shervin Banitalebi

1.plass: Daniel Naper

Rektor, mattelærer og resten av skolen gratulerer så mye!

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.