Viktig informasjon om eksamen og avslutning av skoleåret

82-e70d4d5bd0f3d584b1f18fe2dbcdf023

Samtlige trinn vil få beskjed om skriftlig trekk fredag den 12. mai klokken 9.00. Det er ordinær skole etter det. Det vil bli arrangert ekstra fagdager i fagene elevene kommer opp i.

Muntlig eksamen: Vg3-elevene får beskjed om trekkfag den 9.juni. Tema/problemstilling deles ut den 12.juni og eksaminering foregår den 13.juni. Avslutning for Vg3-elever med familie er den 15. juni, klokken 18.00.

Vg1 og Vg2 elever får beskjed om muntlig trekkfag den 16.juni. Tema/problemstilling utleveres den 19. juni og eksaminasjon foregår den 20. juni.

Den 21. juni er innsamling av bøker og vask av klasserom.

Den 22.juni er det hyggelig avslutning på Bygdøy fra 10.00 – 14.00

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.