Viktig eksamensinformasjon til alle elever

75-581decc9d2c53e5cfe2d3c35841eb9e5 (1)

Det nærmer seg eksamenstid og i den anledning kommer det viktig informasjon om datoer og lignende her

1/3 av Vg 1 elevene er trukket ut til enten en skriftlig eller en muntlig eksamen. Eksamensfag på Vg 1 er matematikk 1T eller 1P og engelsk skriftlig, mens geografi, naturfag, engelsk, matematikk (P eller T) og samfunnsfag er gjenstand for muntlig eksaminasjon.

På Vg2 skal samtlige elever opp i enten en skriftlig eller en muntlig eksamen. Elever kan trekkes ut i samtlige fag, unntatt historie, norsk og kroppsøving. Alle fag er gjenstand for muntlig eksaminasjon, mens matematikkfagene, engelsk og fremmedspråk er i tillegg gjenstand for skriftlig eksamen.

På Vg 3 skal alle elever opp i tre skriftlige fag. Ett av disse er alltid Norsk Bokmål. Man kan trekkes opp i muntlig i samtlige fag. Skriftlige fag er Norsk Sidemål og alle programfagene.

For skriftlige eksamensdatoer, se oversikt på denne hjemmesiden (for elever -eksamen).

Offentliggjøring av skriftlig eksamen finner sted den 13.mai klokken 9.00 på skolen. Samtlige trinn får beskjed samtidig.

Muntlig eksamen blir offentliggjort 5.6 for Vg3. Eksamensdato er 9.6.

For Vg1 og Vg2 blir muntlig eksamen offentliggjort den 10.6. Eksamensdatoen er 12.6.

Dersom man blir syk på eksamen må legemelding forevises. Man vil da få tilbud om ny og utsatt prøve.

NB: I følge Utdanningsdirektoratet og krav til vitnemål kan man ikke bytte ut et fag man er trukket opp i på vitnemålet. Dersom man tar privatisteksamen i et annet fag, er det ikke mulig å bytte dette med det faget man var oppe i.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.