Vellykket studietur til Brussel for IK – klassen

176-aeedc2816592362b8d1b620d99388548

Som vanlig reiser IK klassen på studietur til Brussel når de kommer til VG3. Fokus er læreplanmål i politikk og menneskerettigheter og samfunnsfaglig engelsk.

I år var vi som vanlig på besøk i EUparlamentet hvor det var foredrag og rollespill. Rollespillet handler om hvordan lover blir vedtatt i EU, hvordan representantene jobber for å vedtatt lover og alt de må forholde seg til. Deretter var det besøk på Norway House der vi fikk innblikk i EØS-avtalen og Norges forhold til EU, arbeidet som gjøres av norske ansatte i Brussel og lignende. Vi besøkte en rekke NGOs, inkludert Bellona, BENELUXkontoret, EUaviser og lignende.

Årets høydepunkt var nok besøket i NATOs hovedkvarter der selveste Robert Mood møtte oss med et fantastisk flott foredrag. Følg med – det kommer flere artikler on studieturen til Brussel.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.