Vellykket innsamling til kreftaksjonen på OPG

IMG_2640

Våre elever har virkelig stått på. I år havnet OPG på 3.plass i vårt distrikt med antall innsamlede kroner til årets kreftaksjon. Her på OPG må elevene bruke fritiden til denne type aksjoner. Vi begynner med «kick-off» der kreftforeningen holder foredrag. Deretter får elevene en time fri og leksefri, samt at de må bruke en ettermiddag på å samle inn penger.

Summen i år var: 127 568.- kroner, noe vi er veldig fornøyde med. Tusen takk til Elevrådet som har jobbet  mye for å få dette til.

 

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.