Vellykket elevutflukt i Nordmarka

Nytt bilde

Årets utflukt i Nordmarka for alle våre Vg1 elever var stor suksess. Elevene syklet av gårde og hadde mange aktiviteter i skogen før telt blem satt opp og middag fortært. En super bli kjent tur for våre elever og med engasjerte lærere: Hans Christian, Øyvind, Fredrik og Kristian.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.