Vellykket Åpen Dag på OPG

vellykket

Tirsdag den 21.1 hadde OPG Åpen Dag. Mange spente 10.klassinger møtte opp for å finne ut mer om vårt konsept og om hva de har i vente dersom de kommer inn på OPG.

Våre lærere og våre elever sørget for god stemning og god informasjon til elever, foreldre og andre som fant veien til OPG denne dagen. Vi kunne tilby demonstrasjoner av diverse forsøk i realfag på vårt flotte og moderne laboratorium, språkseksjonen hadde presentasjon av språktilbudet og studieturen til Frankrike og Spania, økonomielevene hadde foredrag, mens Internasjonal Kommunikasjonslinjen inviterte på filmfremvisning og utstilling på sitt klasserom. Potensielle elever ble guidet rundt om kring på skolen. Hver hele time var det informasjonsmøte med skolens administrasjon. Alt i alt en hyggelig dag med mye innsats og høy motivasjon. Vi regner med mange interessante søkere for neste skoleår. Husk at fristen er 1.april.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.