Valgkamp på OPG

83-539b74deec4ce377d75be9bd7259598a

Stort engasjement på OPG den 26.08 da representanter fra 9 ungdomspartier møtte opp til valgkampdebatt og deretter valgtorg. Her var det mye å lære, og elevene på OPG var som vanlig engasjerte og nysgjerrige. I dag fikk vi dekket mange læreplanmål

Først var det paneldebatt med utvalgte temaer; Skole/utdanning, miljø og arbeidsplasser og søndagsåpne butikker skulle debatteres. Deretter var det muligheter for spørsmål fra elevene. Dette ble en fin debatt med mange gode innlegg, krydret med mye humor og saftige kommentarer mellom deltagerne. Magnus Jensen i 3B ledet debatten på en forbilledlig måte, var godt forberedt og tok styring.

Etter debatten stilte partiene på stands i atriet. Her ble det muligheter for elevene å møte debattantene og andre ungdomspolitikere fra hvert enkelt parti. Ivrige elever fikk mye informasjon, diskuterte heftig med politikerne og lærte forhåpentligvis mye om hva de forskjellige partiene står for. I dag fikk vi oppfylt mange læreplanmål. Vi venter spent på resultatet fra OPGs skolevalg som finner sted om en uke, etter at vi har lært enda mer om politikk og om de forskjellige partiene.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.