Valg på OPG

85-4d19dda41243a157c94f29fd91007974

Da var dagen for skolevalget 2015 kommet. Valglokalene åpnet 11.30 og elevene stilte seg i kø for å få avgi sin stemme. Først var det registrering hos en av våre «valgfunksjonærer». Deretter forsvant en og en elev inn i avlukket for å avgi sin stemme. OPG har jo jobbet ganske intensivt med demokrati, valgsystem, politiske partier og lignende de siste ukene, så her var vi godt forberedt.

Resultatene ble som følger:

Høyre 78 50,3 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
Venstre 29 18,7 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
MDG 14 9,0 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
Arbeiderpartiet 13 8,4 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
FrP 7 4,5 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
Piratpartiet 3 1,9 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
Feministisk initiativ 2 1,3 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
Liberalistene 2 1,3 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
NKP 2 1,3 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
SV 1 0,6 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
Rødt 1 0,6 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
Kystpartiet 1 0,6 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
KrF 1 0,6 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
Blank 1 0,6 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}
1. klasse 55
2. klasse 47
3. klasse 53
155
Valgdeltakelse: 88,1 {5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4}

86-8fa4bb5c7fb8f4e6dc2aec4a2b322f40

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.