Tysk kultur og kommunikasjon

90-58ae80039a85c5faa9378929462de26d

Dette skoleåret har vi kommet i gang med et interessant prosjekt som tar for seg forskjellige tema innenfor den tyskspråklige kultur, samfunn, mennesker og språk.

Elever som har valgt tysk som fremmedspråk og som er interessert i å lære enda mer om Europas største språkområde har tilbud om kultur og kommunikasjonstimer etter skoletid på torsdager. Vår innfødte tysklærer, Annette Vonberg tar med seg all sin entusismae inn i klasserommet – eller også på diverse teater og andre kulturinstitusjoner og gir elevene flotte opplevelser og masse nyttig lærdom. Torsdag den 10.9 var elevene på teater og fikk oppleve en feiende flott forestilling om Franz Kafka. Både lærere og elever stortrivdes og angret ikke på at de prioriterte en teaterforestilling denne kvelden.

Vår tyske kulturgruppe kommer til å møtes hver torsdag rett etter skoletid. Forskjellige temaer blir tatt opp til diskusjon. Det blir flere relevante besøk på kveldstid og det blir gjesteforelesninger. Torsdag den 8.10, for eksempel, blir det forelesning av skolens rektor om «Deutsch in der Welt» – altså om det tyske språks posisjon i Europa og i resten av verden.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.