Tre lærerike år

108-4cbd2f0840df648e3a330a00a41df23f

Amy Louise Aasen studerer for tiden i Boston. Hun gikk på Økonomilinjen

Jeg hadde tre fantstiske år som elev på økonomilinjen på OPG. Skolen hadde et svært godt miljø og det skyldes størrelsen på klassene og det at jeg fikk gå i klasse med de samme elevene i tre år. Jeg fikk et nært forhold til klassen min og vi ses fortsatt til vårt årlige julebord! Lærerne på OPG er svært engasjerte, profesjonelle og de har også et godt miljø seg i mellom som raskt smitter over på elevene. De har alle hver sin personlighet som gjør skoledagen både lærrerrik og ikke minst morsom. Jeg lærte svært mye over mine tre år på OPG og vil her spesielt frehmeve viktigheten av disiplin og gode studievaner. Etter mitt tredje år på OPG begynte jeg på Northeastern University i Boston og det er ingen tvil om at mine år på OPG hjalp meg til å bli godt forberedt til krevende studier på universitetet. Jeg har hatt stor glede av både faglig kompetanse og å ha gode studivaner på plass. Jeg studerer nå Internajsonal Business og mange av fagene jeg hadde første året bygget videre på mye av det jeg hadde hatt i tredje klasse på OPG. Jeg kan ikke annet enn å si takk til alle herlige elever og lærere for tre fantastiske år! 🙂

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.