SUPERKUL OG LÆRERIK UTFLUKT TIL NORDMARKA

185-9644c77915eac5e8462fd10f1ed29603

66 førsteklassinger på OPG dro entusiastisk av gårde på felles tur sammen med lærerne sine for å oppleve Nordmarka og for å bli godt kjent med hverandre. Lektor Hans Christian Bang har arrangert denne turen i årevis, og han skryter veldig av årets kull.

I løpet av de to dagene syklet elevene langt – hele 2 mil oppover. Deretter sikret vi at teltene ble satt opp før det ble undervisning i naturfag og kroppsøving. Etter lærerik undervisning ble det grillet diverse saker og ting, men en gruppe lagde taco.

Utover kvelden var det bare kos og morsomt. Det regnet litt, men alle sov godt og var uthvilte til fredag morgen. Etter at teltene var pakket sammen og leirplassen ryddet gikk hele gjengen til Kikkut.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.