Superinteressant forsøk med kationer

165-0f1888ea9ade89b9d0fd6d3adc421123

På vår topp moderne labb er det stadig vekk interessante forsøk i de forskjellige realfagene. i dag var det 3A som hadde et spennende kjemiforsøk.

Vi hadde forskjellige saltløsninger som vi tilsatte forskjellige stoffer for å påvise positive ioner ved at det skulle skje en karakteristisk reaksjon. Saltløsningene reagerte med forskjellige farge, og slik kunne vi påvise hvilke positive ioner løsningen inneholdt.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.