studiespesialisering

Realfaglinjen

Kunnskapsløftet 06

Fagkombinasjonen fører fram til en eksamen som tilfredsstiller opptakskravene til medisin- og veterinærmedisinstudiet, samt til de fleste teknisk-vitenskapelige utdanningsveiene i Norge. Elevforsøk foregår i små grupper på vårt moderne og velutstyrte laboratorium.

Vår fagkombinasjon gir elevene 3,5 tilleggspoeng for opptak til høyere utdanning i Norge.

Videregående 1

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 4
Matematikk T 5
Engelsk 5
Naturfag 5
Samfunnsfag 3
Geografi 2
Fremmedspråk 4
Kroppsøving 2

Videregående 2

Totalt 32 timer pr. uke

Norsk 4
Matematikk R1 5
Kjemi 1 5
Historie 2
Internasjonal engelsk 5
Fremmedspråk 4
Kroppsøving 2
Biologi 1 5

Videregående 3

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 6
Matematikk R2 5
Kjemi 2 5
Fysikk 1 5
Religion 3
Historie 4
Kroppsøving 2

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.