studiespesialisering

Økonomilinjen

Kunnskapsløftet 06

Kunnskap i næringslivsøkonomi og samfunnsøkonomi er viktig og verdifullt, nesten uansett hvilket yrke du velger. OPGs økonomilinje danner også et meget godt grunnlag for videre studier innenfor dette fagområdet.

Du får tilgang til moderne datautstyr med egnet programvare.

På økonomilinjen får elevene ett tilleggspoeng for opptak til høyere utdanning i Norge.

Videregående 1

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 4
Matematikk T 5
Engelsk 5
Naturfag 5
Samfunnsfag 3
Geografi 2
Fremmedspråk 4
Kroppsøving 2

Videregående 2

Totalt 32 timer pr. uke

Norsk 4
Matematikk S1 5
Økonomistyring 5
Samfunnsøkonomi 1 5
Internasjonal engelsk 5
Historie 2
Fremmedspråk 4
Kroppsøving 2

Videregående 3

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 6
Matematikk S2 5
Økonomi og ledelse 5
Samfunnsøkonomi 2 5
Religion 3
Historie 4
Kroppsøving 2

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.