studiespesialisering

Internasjonal kommunikasjon

Kunnskapsløftet 06

IK-linjen tilbyr spennende fag som politikk, media og internasjonalisering. Linjen legger et godt og bredt grunnlag for videre studier.

Fokus på språk, journalistikk og samfunn.

Videregående 1

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 4
Matematikk P 5
Engelsk 5
Naturfag 5
Samfunnsfag 3
Geografi 2
Fremmedspråk 4
Kroppsøving 2

Videregående 2

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 4
Matematikk 2P 3
Internasjonal engelsk 5
Historie 2
Sosiologi og sosialantropologi 5
Kroppsøving 2
Fremmedspråk 4
Medie- og informasjonskunnskap 1 5

Videregående 3

Totalt 30 timer pr. uke

Norsk 6
Kroppsøving 2
Samfunnsfaglig engelsk 5
Politikk og menneskerettigheter 5
Historie 4
Religion 3
Medie- og informasjonskunnskap 2 5

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.